Ministerul Mediului

                          Date de contact

 

Adresa: MD-2004 mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 162

Email: cancelaria@mediu.gov.md

Nr.

d/o

Numele, prenumele

Funcția

Etajul

Biroul

Telefon de serviciu

Email

1.

Iordanov Iordanca-Rodica

Ministru

Et. 12

1217

(022) 204-561

iordanca-rodica.iordanov@mediu.gov.md

2.

  Casapu Melisa

Anticamera

Et. 12

1218

(022) 204-561

cancelaria@mediu.gov.md

3.

Rusnac Aliona

Secretar de stat

Et. 12

1219

(022) 204-561

aliona.rusnac@mediu.gov.md

4.

Stratulat Grigore

Secretar de stat

Et. 12

1215

(022) 204-561

grigore.stratulat@mediu.gov.md

5.

Tataru Petru

Secretar general al
ministerului

Et. 12

1216

(022) 204-561

petru.tataru@mediu.gov.md

Cabinetul ministrului

6.

Briceag Veronica

Șef de cabinet

Et. 12

1220

(022) 204-566

veronica.briceag@mediu.gov.md

7.

Gălușcă Victor

Consilier

Et. 12

1220

(022) 204-593

victor.galusca@mediu.gov.md

8.

Melnic Vasile

Consilier

Et. 12

1220

(022) 204-593

vasile.melnic@mediu.gov.md

Direcția analiză, monitorizare și evaluare a politicilor

9.

Sîrbu Ghenadie

Șef Direcție

Et. 10

1009

(022) 204-567

ghenadie.sirbu@mediu.gov.md

10.

Turchin Nelea

Consultant principal

Et. 10

1008

(022) 204-579

nelea.turchin@mediu.gov.md

11.

Irinin Anatolie

Consultant principal

Et. 10

1008

(022) 204-568

anatolie.irinin@mediu.gov.md

12.

Bînzari Inga

Consultant principal

Et. 10

1008

(022) 204-568

inga.binzari@mediu.gov.md

Direcția politici de prevenire a poluării

13.

Nagornîi Maria

Șef Direcție

Et. 10

1013

(022) 204-571

maria.nagornii@mediu.gov.md

14.

Panciuc Angela

Consultant principal

Et. 10

1014

(022) 204-599

angela.panciuc@mediu.gov.md

15.

Petreanu Mariana

Consultant principal

Et. 10

1014

(022) 204-599

mariana.petreanu@mediu.gov.md

16.

Carolina Eremei

Consultant principal

Et. 10

1014

(022) 204-572

carolina.eremei@mediu.gov.md

Direcția politici de aer și schimbări climatice

17.

Drucioc Stela

Șef Direcție

Et. 10

1001

(022) 204-580

stela.drucioc@mediu.gov.md

18.

Guțu Maia

Consultant principal

Et. 10

1001

(022) 204-580

maia.gutu@mediu.gov.md

19.

Norocea Galina

Consultant principal

Et. 10

1004

(022) 204-581

galina.norocea@mediu.gov.md

20.

Andrei Cucoș

Consultant principal

Et. 10

1004

(022) 204-581

andrei.cucos@mediu.gov.md

Direcția politici în domeniul biodiversității

21.

Konovalenko Angela

Șef Direcție

Et. 13

1318

(022) 204-573

angela.konovalenko@mediu.gov.md

22.

Vitalie Dragan

Consultant principal

Et. 13

1323

(022) 204-574

vitalie.dragan@mediu.gov.md

23.

Josu Veronica

Consultant principal

Et. 13

1323

(022) 204-574

veronica.josu@mediu.gov.md

24.

Zamăneagră Lilia

Consultant principal

Et. 13

1323

(022) 204-574

lilia.zamaneagra@mediu.gov.md

25.

Bîrsan Vasile

Consultant principal

Et. 13

1323

(022) 204-574

vasile.birsan@mediu.gov.md

Direcția politici de management al deșeurilor și substanțelor chimice

26.

Bolocan Svetlana

Șef Direcție

Et. 10

1011

(022) 204-575

svetlana.bolocan@mediu.gov.md

27.

Banaru Carolina

Consultant principal

Et. 10

1016

(022) 204-577

carolina.banaru@mediu.gov.md

28.

Galatonov Virginia

Consultant principal

Et. 10

1016

(022) 204-582

virginia.galatonov@mediu.gov.md

Direcția politici de management integrat al resurselor de apă

29.

Gratii Victoria

Șef interimar al direcției

Et. 10

1017

(022) 204-583

victoria.gratii@mediu.gov.md

30.

Casuța Anna

Consultant principal

Et. 10

1017

(022) 204-583

anna.casuta@mediu.gov.md

31.

Cereș Valentina

Consultant principal

Et. 10

1017

(022) 204-584

valentina.ceres@mediu.gov.md

32.

Rodica Sîrbu

Consultant principal

Et. 10

1017

(022) 204-584

rodica.sirbu@mediu.gov.md

Serviciul protecția solului și subsolului

33.

Pîrvu Anatolii

Șef Serviciu

Et. 10

1003

(022) 204-585

anatolii.pirvu@mediu.gov.md

34.

Donos Aurelia

Consultant principal

Et. 10

1003

(022) 204-585

aurelia.donos@mediu.gov.md

Serviciul audit intern

35.

Tonu Lidia

Auditor intern principal

Et. 12

1212

(022) 204-570

lidia.tonu@mediu.gov.md

Serviciul politici în domeniul economiei circulare și instrumente economice

36.

Rusu Mihai

Șef Serviciu

Et. 10

1006

(022) 204-578

mihai.rusu@mediu.gov.md

37.

Tentiuc Daniel

Consultant principal

Et. 10

1006

(022) 204-578

daniel.tentiuc@mediu.gov.md

Serviciul resurse umane și probleme speciale

38.

Spînu Cristina

Șef Serviciu

Et. 10

1002

(022) 204-563

cristina.spinu@mediu.gov.md

Direcția financiar - administrativă

39.

Covic Mariana

Șef Direcție

Et. 12

1205

(022) 204-594

mariana.covic@mediu.gov.md

40.

Burlea Angela

Consultant principal

Et. 10

1010

(022) 204-586

angela.burlea@mediu.gov.md

Serviciul evidență contabilă

41.

Negru Oxana

Șef Serviciu

Et. 12

1206

(022) 204-595

oxana.negru@mediu.gov.md

42.

Grigoraș Inga

Consultant principal

Et. 12

1206

(022) 204-595

inga.grigoras@mediu.gov.md

Serviciul administrare a patrimoniului de stat și fondului funciar

43.

Romaniuc Maria

Șef al serviciului

Et. 12

1208

(022) 204-598

maria.romaniuc@mediu.gov.md

44.

Damian Diana

Consultant principal

Et. 12

1208

(022) 204-591

diana.damian@mediu.gov.md

Secția juridică

45.

Cramarenco Nicolina

Șef Secție

Et. 12

1203

(022) 204-591

nicolina.cramarenco@mediu.gov.md

46.

Cucereanu Ruslan

Consultant principal

Et. 12

1204

(022) 204-591

ruslan.cucereanu@mediu.gov.md

Direcția management instituțional

47.

Maluda Elena

Șef Direcție

Et. 12

1201

(022) 204-589

elena.maluda@mediu.gov.md

Serviciul managementul documentelor

48.

Sugac Svetlana

Șef Serviciu

Et. 12

1202

(022) 204-587

svetlana.sugac@mediu.gov.md

Serviciul informare și comunicare cu mass-media

49.

Lavric Aurelian

Șef Serviciu

Et. 12

1214

(022) 204-592

aurelian.lavric@mediu.gov.md

50.

Madan Vladimir

Consultant principal

Et. 12

1214

(022) 204-592

vladimir.madan@mediu.gov.md

Serviciul tehnologia informației și comunicațiilor

51.

Burlea Marin

Consultant principal

Et. 13

1320

(022) 204-590

marin.burlea@mediu.gov.md