Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Operator tehnic în procurări

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (CPIU IFAD) invită acum consultanții individuali eligibili ("consultanți") să își manifeste interesul de a presta serviciile în cadrul postului de operator tehnic în procurări.

 

Operatorul tehnic în procurări va facilita eficient și eficace evidența procurărilor efectuate de UCIP IFAD. Ea/el va asista procesele de procurare demarate și va monitoriza sistemul de evidență al acestora în scopul menținerii utilizării eficiente și eficace a resurselor proiectului conform scopurilor prevăzute. Ea/el își va desfășura activitatea în conformitate cu procedurile, ghidurile și regulile de procurări ale IFAD. Operatorul tehnic în procurări va fi responsabil(a) pentru buna funcționare a instrumentelor de evidență și monitorizare a contractelor, precum și pentru asigurarea legăturilor cu furnizorii.

 

Operatorul tehnic în procurări va activa sub îndrumarea Specialistului superior în procurări (SSP) de la care va solicita și va primi îndrumări/instrucțiuni de serviciu în domeniile de responsabilitate . Ea/el va colabora îndeaproape cu responsabilii de componente din cadrul UCIP IFAD pentru a asigura desfășurarea la timp a activităților planificate. Operatorul tehnic în procurări va activa cu normă întreagă sub supravegherea directă și raportarea activității către SSP din cadrul UCIP IFAD.

 

Consultanții interesați trebuie să furnizeze informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru a presta serviciile sub forma unui curriculum vitae (CV), a unei scrisori de intenție și a 2 referințe profesionale de la angajatorii/supervizorii anteriori și a unui formular de autocertificare. Un consultant va fi selectat în conformitate cu metoda de selectare individuală a consultanților (ICS) stabilită în Manualul IFAD de procurări de proiecte, care poate fi accesat pe site-ul web al IFAD la adresa https://www.ifad.org/documents. În cadrul procesului de selectare, se vor organiza interviuri (în regim obișnuit, față în față sau la distanță prin intermediul Zoom).

 

Criteriile de preselecție le puteți accesa AICI

 

Punctajul de trecere este de 70%. Orice solicitare de clarificări cu privire la acest REOI trebuie trimisă prin e-mail la adresa de mai jos procurement@ucipifad.mdpână cel târziu la data de 16 februarie 2022. Clientul va furniza răspunsuri la toate solicitările de clarificare până la data de 17 februarie 2022.

 

Exprimările de interes sub formă de: curriculum vitae (CV) cu o scrisoare de intenție, cele 2-3 scrisori de recomandare, de la ultimii angajatori/supervizori, Formularul de autocertificare, conform formularului anexat, trebuie să fie depuse în formă scrisă la adresa de mai jos (personal, sau prin poștă, sau prin fax, sau prin e-mail) până la data de 18 februarie 2022, ora 17:00 (ora Chișinăului).

 

Attn: Nadejda Russu, Senior Procurement Specialist

Ștefan cel Mare și Sfînt bd. 162, Chișinău, MD-2004

E-mail: procurement@ucipifad.md

Tel. (022) 22 - 18 – 80