Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Ordine

 

PDF icon Ordinul nr. 44 din 12.03.2024 privind aprobarea Ghidului Metodologic de elaborare a Programelor locale de gestionare a deșeurilor (PLGD)


 

PDF icon Ordin nr. 37 din 28 martie 2022 Cu privire la instituirea Grupului consultativ de lucru al proiectului ,,Revizuirea și actualizarea Planului național de implementare pentru Republica Moldova în temeiul Convenției de la Stockholm privind poluanții organici persistenți"


 

 

PDF icon Ordin nr. 126 din 28 decembrie 2022 cu privire la instituire a Grupului de lucru pentru elaborarea documentelor de politici și a cadrului normativ în domeniul managementului durabil al substanțelor chimice


 

 

PDF icon Ordin nr. 122 din 25 iulie 2023 cu privire la crearea Grupului de Lucru în domeniul managementul deșeurilor