Petiții Online

Vă rugăm să citiţi cu atenţie informaţia privind modul de examinare a adresărilor electronice către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) al Republicii Moldova.

 Înscrierea în audiență la Ministrul are loc în  prima şi a doua zi de Luni a fiecărei luni curente între orele 15.00-18.00.

 Înscrierea în audiență online.

1. Pagina web www.madrm.gov.md vă oferă posibilitatea de a vă adresa ministerului în mod electronic cu propuneri, reclamaţii şi sesizări. 

2. Mărimea textului adresării nu trebuie să depăşească 2000 de caractere. 

3. În funcţie de specificul problemei abordate, la examinarea adresării vor fi implicate şi instituțiile din subordinea MADRM. 

4. Subdiviziunea ce examinează adresarea este în drept să verifice veridicitatea informaţiei şi să solicite informaţii suplimentare. 

5. Ca urmare a examinării adresării Dvs., veţi primi un răspuns în formă electronică, pe adresa electronică, indicată în adresare. 

6. La prezentarea şi examinarea adresărilor electronice este asigurată confidenţialitatea datelor personale şi a informaţiei comunicate. 

7. Adresările care nu vor conţine informaţia, solicitată în mod obligatoriu în formularul adresării şi nu vor corespunde cerinţelor faţă de documentul electronic, inclusiv aplicarea semnăturii digitale (art. 5 (2) din Legea cu privire la petiţionare nr. 190/ 19.07.94),  nu vor fi examinate. 

8. În cazul în care Dvs. nu dispuneţi de o adresă electronică, vă recomandăm să expediaţi prin postă un demers sau o petiţie în formă scrisă pe suport de hîrtie.