Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Politici financiar-administrative

  1. Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
  2. Legea nr. 25/2008 privind codul de conduită a funcționarului public;
  3. Codul fiscal al Republicii Moldova;
  4. Legea nr. 270 /2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
  5. Legea contabilității nr. 113/2007;
  6. Hotărârea Guvernului nr. 1231/2018 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
  7. Legea nr. 181/2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale;
  8. Hotărârea Guvernului nr. 426/2004 privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu;
  9. Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 208/2015 privind clasificația bugetară;
  10. Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 2016/2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar.