Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Selectarea unui prestator de servicii în scopul organizării instruirilor în domeniul reabilitării ecologice a terenurilor pentru Autoritățile Publice Locale

Proiectul de Reziliență Rurală (PRR) (IFAD VII), implementat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor IFAD (UCIP IFAD), a fost conceput pentru a contribui la reducerea sărăciei populației și sporirea rezilienței la schimbările climatice în zona rurală a Republicii Moldova. Reieșind din cele menționate mai sus, precum și din faptul că prin recunoașterea problemei ca fiind una semnificativă, PRR promovează și implementează bunele practici de adaptare a ecosistemelor, naturale cât și celor artificiale, prin lucrări de reabilitare ecologică cum ar fi:

 

  • înființarea/reabilitarea perdelelor de protecție a terenurilor agricole, fâșiilor riverane de protecție a apelor și plantațiilor forestiere/agrosilvice de protecție;
  • înființarea/reabilitarea învelișurilor de ierburi pe pășuni, terenuri degradate și ameliorarea terenurilor contaminate.

 

În cadrul prezentei licitații, în baza unui concurs național, UCIP IFAD va selecta un prestator de servicii care va organiza instruiri în domeniul reabilitării ecologice a terenurilor  pentru autoritățile publice locale (APL), cu scopul ca APL-urile să conștientizeze necesitatea implementării masurile de îmbunătățiri funciare, protecția și sporirea fertilității solurilor dar și atenuarea efectelor schimbărilor climatice prin înființarea/reabilitarea perdelelor/plantațiilor forestiere/agrosilvice de protecție și înființarea/reabilitarea învelișurilor de ierburi (pășuni, terenuri degradate, erodate și terenuri contaminate).

 

Mai multe detalii găsiți AICI.

 

Prestatorul de servicii va fi selectat în conformitate cu metoda Metoda (CQS) expusă în Manualul de Procurări IFAD.

 

Doar companiile care vor fi selectate în Lista scurtă în urma acumulării punctajului de minim 70 de puncte vor fi invitate să prezinte oferta tehnică și oferta financiară.

 

Scrisoarea de exprimare a interesului va include informațiile care demonstrează experiența și calificarea ofertantului/lor și va fi completată conform modelului obligatoriu al Scrisorii de Exprimare a Interesului atașată și publicată pe site-ul www.ucipifad.md în rubrica Achiziții/Servicii de consultanță, Licitația 14/22 PRR.

 

Important!

Potențialii ofertanți pot să nu fie admiși la licitație în următoarele cazuri:

  • Compania nu și-a îndeplinit obligațiile și sarcinile în relațiile contractuale anterioare cu

UCIP IFAD;

  • Compania este implicată în 3 sau mai multe relații contractuale în derulare cu UCIP IFAD.

 

Scrisorile de exprimare a interesului autentificate cu semnătura persoanei responsabile și ștampila companiei vor fi transmise electronic la adresa de mai jos, extins prin relansare până la 12 Mai, 2022, ora 17:00 cu mențiunea „Pentru Licitația 14/22 PRR”.

 

Vă mai informăm că orice modificare sau distorsionare a veridicității informațiilor prezentate în cadrul formularului de concurs poate duce la descalificarea companiei DVS.

 

Mai multe informații pot fi solicitate în scris la adresa indicată mai jos:

 

Attn: Nadejda Russu, Senior Procurement Specialist

Ștefan cel Mare și Sfînt bd. 162,  Chișinău, MD-2004

E-mail: procurement@ucipifad.md

Tel. (022) 22 - 18 – 80