Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Selectarea unui prestator de servicii în scopul organizării instruirilor pentru consolidarea capacităților de adaptare la schimbările climatice a sectorului forestier din Republica Moldova

 

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD invită firmele de consultanță eligibile („consultanții”) să își manifeste interesul în furnizarea serviciilor.

 

Obiectivele de bază ale activităților descrise în acești Termeni de Referință (ToR), constau în  elaborarea și editarea unui manual de instruire privind adaptarea la schimbările climatice a sectorului forestier din Republica Moldova, elaborarea unui program de instruire și organizarea instruirilor pentru specialiștii din ramura silvică (10 seminare a câte 8 ore academice pentru cel puțin 250 persoane), organizarea a 2 vizite de studiu peste hotarele țării în state europene cu experiență bogată în implementarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice a sectorului forestier și a practicilor agrosilvopastorale, elaborarea unui studiu privind dotarea tehnico-materială și a planurilor de redresare pentru 24 de întreprinderi pentru silvicultură subordonate Agenției „Moldsilva”.

 

Pentru implementarea cu succes a activităților, compania trebuie să îndeplinească următoarele sarcini de bază:

1. Elaborarea în limba română a Manualului „Adaptarea la schimbările climatice a sectorului forestier din Republica Moldova”;

2. Elaborarea Programului  și organizarea instruirilor cu tematica „Adaptarea la schimbările climatice a sectorului forestier din Republica Moldova”;

3. Organizarea vizitelor de studiu (2 vizite) peste hotarele țării;

4. Elaborarea studiului privind dotarea tehnico-materială pentru 24 de întreprinderi pentru silvicultură subordonate Agenției „Moldsilva”;

5. Altele.

 

Consultanții interesați ar trebui să furnizeze informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru a presta serviciile solicitate. Firmele interesate trebuie să completeze Scrisoarea de manifestare a interesului conform modelului publicat și să îl transmită la adresa indicată mai jos.

 

Consultantul (compania) va fi selectat în conformitate cu metoda de achiziție QCBS stabilită în Manualul de Procurări al IFAD, care poate fi accesat prin intermediul site-ului web al IFAD la adresa www.ifad.org/project-procurement.

 

Cerințe de calificare pentru lista scurtă și alte detalii le găsiți accesând pagina UCIP IFAD, rubrica Achiziții, licitația 42/22 PRR

 

Doar companiile (maximum 6) care vor fi selectate în Lista scurtă (scorul de promovare este de 70%) vor fi invitate să depună oferta tehnică și oferta financiară.

 

Important!

La concurs nu vor fi admise companii care:

  • nu și-au îndeplinit obligațiile și sarcinile în relațiile contractuale anterioare cu UCIP IFAD;
  • sunt sau vor fi implicate în mai mult de 3 relații contractuale simultane cu UCIP IFAD: pentru a fi eligibil să fie inclus în lista scurtă sau să semneze un contract, solicitantul/ofertantul nu trebuie să aibă mai mult de trei contracte în derulare semnate cu UCIP IFAD la momentul emiterii listei scurte sau la momentul semnării contractului, după caz.

 

Orice solicitare de clarificare cu privire la această REOI trebuie transmisă prin e-mail la următoarea adresă procurement@ucipifad.md până la data de 6 Septembrie 2022, ora 17:00 (ora Moldovei). Clientul va oferi răspunsuri la toate solicitările de clarificări până la data de 7 Septembrie 2022, ora 17:00 (ora Moldovei).

 

Manifestările de interes trebuie să fie transmise în formă scrisă folosind formularele prevăzute în acest scop. EOI vor fi transmise prin email la adresa de mai jos până la data de 8 Septembrie 2022, ora 17:00 (ora Moldovei).

 

UCIP IFAD Moldova

Attn: Nadejda Russu, Specialist superior în procurări

Bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, 162, Chișinău, MD-2004

E-mail: procurement@ucipifad.md

Tel. (022) 22 - 18 – 80