Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

UCIP IFAD angajează Asistent în procurări

Unitatea Consolidată de Implementare a Programelor IFAD (UCIP IFAD) intenționează să contracteze un consultant individual în cadrul postului de asistent in procurări.

 

Asistentul pentru achiziții va oferi sprijin pentru executarea unor servicii și procese de procurări transparente și eficiente, în conformitate cu normele și reglementările IFAD în domeniul procurărilor. De asemenea, va lucra în colaborare cu personalul de program și de operațiuni pentru a furniza cu succes servicii de procurări.

 

Consultantul trebuie să respecte pe deplin normele, reglementările, politicile și strategiile financiare, administrative și de procurări ale IFAD, precum și implementarea unor sisteme eficiente de control intern. Sub îndrumarea și supravegherea generală a Specialistului superior în procurări asistentul în procurări sprijină executarea unor servicii și procese de procurări transparente și eficiente, în conformitate cu normele și reglementările IFAD în domeniul procurărilor.

 

Atragem atenția consultanților interesați asupra politicii IFAD de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și asupra politicii revizuite a IFAD privind prevenirea fraudei și a corupției în activitățile și operațiunile sale. Aceasta din urmă stabilește dispozițiile IFAD privind practicile interzise. În plus, IFAD se străduiește să asigure un mediu de lucru sigur, lipsit de hărțuire, inclusiv de hărțuire sexuală, și lipsit de exploatare și abuzuri sexuale (SEA) în cadrul activităților și operațiunilor sale, așa cum este detaliat în Politica IFAD de prevenire și combatere a hărțuirii, exploatării și abuzurilor sexuale.

 

Consultanții interesați nu trebuie să aibă niciun conflict de interese real, potențial sau perceput în mod rezonabil. Consultanții care se află într-un conflict de interese real, potențial sau perceput în mod rezonabil sunt descalificați, cu excepția cazului în care fondul aprobă în mod explicit contrariul. Se consideră că consultanții au un conflict de interese dacă: a) au o relație care le oferă informații nejustificate sau nedeclarate despre procesul de selecție și executarea contractului sau o influență asupra acestuia; sau b) au o relație de afaceri sau de familie cu un membru al consiliului de administrație al clientului sau cu personalul acestuia, cu Fondul sau cu personalul acestuia sau cu orice altă persoană care a fost, a fost sau ar putea fi în mod rezonabil implicată direct sau indirect în orice parte (i) a pregătirii REOI, (ii) a procesului de selecție pentru această achiziție sau (iii) a executării contractului. Consultanții au obligația permanentă de a dezvălui orice situație de conflict de interese real, potențial sau perceput în mod rezonabil în timpul pregătirii REOI, al procesului de selecție sau al executării contractului. Necomunicarea în mod corespunzător a oricăreia dintre aceste situații poate conduce la acțiuni adecvate, inclusiv descalificarea consultantului, rezilierea contractului și orice alte acțiuni adecvate în conformitate cu Politica IFAD privind prevenirea fraudei și a corupției în cadrul proiectelor și operațiunilor sale.

 

Unitatea Consolidată de Implementare a Programului IFAD (UCIP IFAD) persoanele interesate ("consultanți") să își manifeste interesul pentru furnizarea serviciilor. Consultanții interesați trebuie să furnizeze informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru a presta serviciile sub forma unui Curriculum Vitae (CV), a unei Scrisori de intenție (Cover Letter) și a 2-3 referințe profesionale de la angajatorii/supervizorii anteriori. Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda de selectare a consultanților individuali (ICS) stabilită în Manualul  de procurări al IFAD, care poate fi accesat pe site-ul web al IFAD la adresa https://www.ifad.org/documents. În cadrul procesului de selecție se vor organiza interviuri (în regim obișnuit, față în față sau la distanță prin intermediul Zoom).

 

Detalii privind Criteriile de preselecție și punctajul de trecere pentru lista scurtă le găsiți accesând pagina UCIP IFAD, rubrica Achiziții, Servicii de consultanță, licitația 03/22 PRR, Asistent în procurări.

 

Orice solicitare de clarificări cu privire la acest anunț trebuie trimisă prin e-mail la adresa procurement@ucipifad.mdcel târziu la 3 februarie 2022. Clientul va furniza răspunsuri la toate solicitările de clarificări până la data de 4 februarie 2022.

 

Expresiile de interes sub formă de Curriculum Vitae (CV), inclusiv cu menționarea/prezentarea a 2-3 recomandări profesionale de la ultimii angajatori, Scrisoarea de intenție (Cover Letter), de la ultimii angajatori/supervizori, Declarația pe proprie răspundere, conform formularului anexat, trebuie să fie depuse în formă scrisă la adresa de mai jos (personal, prin poștă, sau e-mail) până la data de 8 februarie 2022, ora 17:00.

 

Attn: Nadejda Russu, Senior Procurement Specialist

Ștefan cel Mare și Sfînt bd. 162, Chișinău, MD-2004

E-mail: procurement@ucipifad.md

Tel. (022) 22 - 18 – 80