Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

UCIP IFAD angajează Consultant granturi

 

Unitatea Consolidată pentru Implementare Programelor IFAD (UCIP IFAD) a fost creată în anul 2000 de către Guvernul Republicii Moldova pentru a implementa programele de dezvoltare rurală și agricolă finanțate din contul Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD), cu sediul în Roma, Italia. Actualmente, UCIP IFAD implementează în Republica Moldova două proiecte - PRR (IFAD VII) și TRTP (IFAD VIII).

 

Guvernul Republicii Moldova a recepționat finanțare de la IFAD pentru implementarea Proiectului de Reziliență Rurală (PRR) și intenționează să aplice o parte din aceste resurse pentru recrutarea serviciilor oferite de un consultant individual care va activa în calitate de consultant granturi.

 

În acest sens, UCIP IFAD intenționează să angajeze un consultant granturi cu normă întreagă, cu o bună experiență în managementul gospodăriilor agricole și/sau în dezvoltarea agriculturii. Consultantul va fi implicat în principal în implementarea granturilor de investiții pentru activități reziliente la nivelul gospodăriilor agricole, prevăzute în subcomponenta 1.2. Adaptarea fermierilor prin investiții rezistente la schimbările climatice din cadrul Proiectului de Reziliență Rurală (PRR-IFAD VII). Granturile de care consultantul va fi responsabil sunt direcționate către micii fermieri pentru a stimula investițiile în tehnologii de producție și post-recoltare pentru "primii care adoptă rapid" inovațiile rezistente la schimbările climatice. Consultantul granturi va lucra în echipă cu consultantul național privind reziliența la schimbările climatice, sub supravegherea Specialistului superior în reziliență la schimbările climatice.

 

Consultantul granturi va fi angajat cu normă întreagă și va lucra în echipă cu consultantul național privind reziliența la schimbările climatice și sub supravegherea Specialistului superior în reziliență la schimbările climatice (conform organigramei UCIP IFAD). Scopul principal al activității consultantului este gestionarea și implementarea subcomponentei găsi soluții la probleme, întârzieri și blocaje, asigurându-se că programul de implementare a proiectului este efectuat în termen.

 

Principalele atribuții și responsabilități, precum și criteriile de selectare le găsiți accesând pagina web UCIP IFAD, rubrica Achiziții, Servicii de consultanță, licitația 01/22

 

UCIP IFAD invită consultanții individuali eligibili să-și manifeste interesul pentru furnizarea serviciilor de consultant în domeniul granturilor. Candidații interesați ar trebui să furnizeze informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru a presta serviciile solicitate sub forma unui Curriculum Vitae (CV), a unei Scrisori de intenție (Cover Letter) și a 2-3 referințe profesionale de la angajatorii anteriori incluse în CV (nume, prenume, date de contact). Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda de selectare a consultanților individuali (ICS) stabilită în Manualul de achiziții IFAD care poate fi accesat la https://www.ifad.org/documents . Interviurile (format fizic și/sau online) vor fi realizate ca parte a procesului de selecție.

 

Orice cerere de clarificare privind acest anunț trebuie transmisă prin e-mail la adresa de mai jos procurement@ucipifad.md până cel târziu la 9 Februarie 2022. Clientul va oferi răspunsuri la toate cererile de clarificare până la 10 Februarie 2022.

 

Expresiile de interes sub formă de CV (cu includerea a 2-3 referințe profesionale cum este solicitat mai sus) și copia permisului de  conducere valid trebuie să fie livrate în formă scrisă la adresa de mai jos (personal, prin poștă sau prin e-mail) până la 11 Februarie 2022, ora 17:00.

 

Attn: Nadejda Russu, Specialist superior în procurăriȘtefan cel Mare și Sfînt bd. 162,  Chișinău, MD-2004,  E-mail: procurement@ucipifad.md Tel. (022) 22 - 18 – 80