Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

IP „Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului” anunță despre extinderea termenului perioadei de pre-apel în cadrul apelului de proiecte pentru finanțare din Fondul Național pentru Mediu lansat în data de 18 iulie curent.

Noul termen-limită de depunere a Notelor conceptuale se stabilește 03 august 2023, ora 16.00. În consecință, se expune în teremene noi Calendarul apelului de proiecte, celelalte cerințe rămânând nemodificate.

 
VI. CALENDARUL APELULUI DE PROIECTE

Acțiunea

Termen de realizare

Etapa 1: Lansarea apelului de proiecte

În baza deciziei Comitetului de Supraveghere al IP Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului (ONIPM), ONIPM și Ministerul Mediului, vor publica pe paginile web oficiale, anunțul privind inițierea concursului de selectare a proiectelor.

18 iulie 2023

În baza deciziei Comitetului de Supraveghere al IP Oficiul Național de Implementare a Proiectelor în domeniul Mediului (ONIPM) se stabilește perioada de pre-apel - data limită de depunere a Notelor conceptuale

18 iulie – 03 august 2023,

ora 16.00

Examinarea de către ONIPM a notelor conceptuale și publicarea listei Notelor conceptuale eligibile

07 august 2023

Etapa 2. Depunerea cererilor de finanțare

Depunerea propunerilor de proiecte de către solicitanții care întrunesc condițiile de eligibilitate în cadrul perioadei de pre-apel

Termenul-limită de depunere a propunerilor de proiecte

08 august –  03 septembrie 2023

 

03 septembrie 2023, ora 16.00

Etapa 3. Evaluarea propunerilor de proiecte și stabilirea eligibilității acestora (verificarea administrativă)

Realizarea verificării administrative a propunerilor de proiecte, a eligibilității solicitanților și partenerilor, a completitudinii și veridicității documentelor prezentate și a conformității acestora cu regulile apelului de proiecte

04 - 06 septembrie 2023

Soluționarea clarificărilor pe neconcordanțele din cadrul propunerilor de proiecte cu solicitanții de finanțare, în caz de necesitate

07 - 13 septembrie 2023,

ora 12.00

Realizarea verificării administrative repetate a propunerilor de proiecte pentru care au fost solicitate clarificări

14 septembrie 2023

Etapa 4. Evaluarea fezabilității proiectelor

Evaluarea fezabilității proiectelor calificate la etapa de verificare administrativă, de către Comitetul de evaluare a proiectelor

 15-23 septembrie 2023

Etapa 5. Decizia de finanțare a proiectelor

Analiza propunerilor pentru finanțarea proiectelor de către Comitetul de Supraveghere, în baza rezultatelor evaluării efectuate de Comitetul de evaluare a proiectelor, și adoptarea deciziilor de finanțare

26 septembrie 2023

Semnarea contractelor de finanțare a proiectelor care au fost aprobate spre finanțare

27 - 30 septembrie 2023

Notă: Perioade indicate sunt orientative și pot suferi modificări în funcție de provocările apărute pe parcursul derulării apelului de proiecte.