Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Legislația națională – politici de management al deșeurilor și substanțelor chimice

  1. Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
  2. Legea nr. 25/2008 privind codul de conduită a funcționarului public;
  3. Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;
  4. Legea nr. 209/2016 privind deșeurile
  5. Legea  nr. 277/2018  privind substanțele chimice;
  6. Hotărârea Guvernului nr. 248/2013 cu privire la aprobarea Strategiei de gestionare a deșeurilor pentru anii  2013-2027 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia;
  7. Hotărârea Guvernului nr. 212/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind  deșeurile de echipamente electrice și electronice;
  8. Hotărârea Guvernului nr. 561/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind ambalajul și deșeurile de ambalaj;
  9. Hotărârea Guvernului nr.586/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea bateriilor și acumulatorilor și deșeurilor de baterii și acumulatori;
  10. Hotărârea Guvernului nr. 505/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind exportul si importul de produse chimice periculoase.