Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Legislația națională – analiză, monitorizare și evaluare a politicilor

  1. Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
  2. Legea nr. 25/2008 privind codul de conduită a funcționarului public;
  3. Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;
  4. Legea nr. 181/2014 finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale;
  5. Legea nr. 595/1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova;
  6. Legea nr. 112/2014 pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte.
  7. Hotărârea Guvernului nr. 176/2011 cu privire la aprobarea Metodologiei de elaborare a programelor de dezvoltare strategică ale autorităților administrației publice centrale;
  8. Hotărârea Guvernului nr. 377/2018 cu privire la reglementarea cadrului instituțional și mecanismului de coordonare și management al asistenței externe;
  9. Hotărârea Guvernului nr. 386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici publice;
  10. Hotărârea Guvernului nr. 462/2021 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al subdiviziunii analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor publice din cadrul aparatului central al ministerului.