Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Legislația națională - protecția solului și subsolului

  1. Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
  2. Legea nr. 25/2008 privind codul de conduită a funcționarului public;
  3. Legea nr. 100/2017 privind actele normative;
  4. Codul subsolului nr. 3/2009;
  5. Legea nr. 1515/1993 privind protecția mediului înconjurător;
  6. Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului;
  7. Legea nr. 11/2017 privind evaluarea strategică de mediu;
  8. Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător;
  9. Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizație a activității de întreprinzător;
  10. Hotărârea Guvernului nr. 570/2009 cu privire la aprobarea unor acte normative în vederea implementării prevederilor Codului subsolului.