Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Legislația națională – politici în domeniul biodiversității

  1. Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
  2. Legea nr. 25/2008 privind codul de conduită a funcționarului public;
  3. Codul Silvic;
  4. Legea nr. 1102/1997 cu privire la resursele naturale;
  5. Legea nr. 1538/1998 privind fondul ariilor protejate de stat;
  6. Legea regnului animal nr. 439/1995;
  7. Legea regnului vegetal nr. 239/2007;
  8. Legea nr. 149/2006 privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura;
  9. Legea nr. 591/1999 cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane și rurale;
  10. Legea nr. 1041/2000 pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate.