Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Legislația națională – audit intern

 1. Constituția Republicii Moldova
 2. Codul administratir al Republicii Moldova;
 3. Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 4. Legea nr. 25/2008  privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 5. Legea nr. 133/2016  privind declararea averii și a intereselor personale;
 6. Legea nr.325/2013  privind evaluarea integrității profesionale;
 7. Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;
 8. Legea nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern;
 9. Legea nr. 181/2014 privind finanțele publice și responsabilitatea bugetar-fiscală;
 10. Hotărârea Guvernului nr. 557/2019 cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern;
 11. Hotărârea Guvernului nr. 556/2019 pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea, confirmarea și dezvoltarea calificării profesionale în domeniul auditului intern în sectorul public;
 12. Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 153/2018 cu privire la aprobarea Standardelor Naționale de Audit Intern;
 13. Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 189/2015 cu privire la aprobarea Standardelor naționale de control intern în sectorul public;
 14. Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 176/2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind raportarea activității de audit intern în sectorul public;
 15. Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 4/2019 cu privire la aprobarea Regulamentului privind autoevaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial și emiterea Declarației de răspundere managerială;