Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Legislația națională – politici în domeniul economiei circulare ți instrumente economice

 1. Legea nr. 158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public;
 2. Legea nr. 25/2008 privind codul de conduită a funcționarului public;
 3. Legea 133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 4. Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative;
 5. Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional;
 6. Legea nr. 1515/1993 privind protecția mediului înconjurător;
 7. Legea nr. 1540/1998 privind plata pentru poluarea mediului;
 8. Legea nr. 209/2016 privind deșeurile;
 9. Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător;
 10. Codul fiscal 1163/1997 (Titlul VIII. Taxele pentru resursele naturale, accizele la mijloacele de transport);
 11. Hotărârea Guvernului nr. 145/2021 cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Mediului;
 12. Hotărârea Guvernului nr. 301/2014 cu privire la aprobarea Strategiei de mediu pentru anii 2014-2023 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia;
 13. Hotărârea Guvernului nr. 561/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje;
 14. Hotărârea Guvernului nr. 2012/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice;
 15. Hotărârea Guvernului nr. 586/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea bateriilor și acumulatorilor și deșeurilor de baterii și acumulatori;
 16. Ordinul MADRM nr. 15/2019 cu privire la aprobarea formularului dării de seamă (EMPOLDEP19), modului de completare a acesteia și Instrucțiunii privind modul de calculare și achitare a plăților pentru emisiile și deversările de poluanți și depozitarea deșeurilor.