Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Legislația națională – resurse umane și probleme speciale

 1. Constituția Republicii Moldova;
 2. Codul administrativ al Republicii Moldova;
 3. Codul muncii al Republicii Moldova;
 4. Legea nr. 136/ 2017 „Cu privire la Guvern”;
 5. Legea nr. 98/2012 „Privind administrația publică centrală de specialitate”;
 6. Legea nr. 982/2000 „Privind accesul la informație”;
 7. Legea nr. 158/2008 „Cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public”;
 8. Legea nr. 25/2008 „ Privind codul de conduită a funcționarului public”;
 9. Legea nr. 155/2011 „Pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice”;
 10. Legea nr.199/2010 „Cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică”;
 11. Legea nr. 80/2010 „Cu privire la statutul personalului din cabinetul persoanelor cu funcţii de demnitate publică”;
 12. Legea nr. 133/2011 „Privind protecția datelor cu caracter personal”;
 13. Legea nr. 133/2016 „Privind declararea averii şi a intereselor personale”;
 14. Legea nr. 270 /2018 „Privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar”;
 15. Hotărârea Guvernului nr. 1231/2018 „Pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 Privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar”;
 16. Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158/2008 Cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public”.