Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Legislația națională – management instituțional

 1. Constituția Republicii Moldova;
 2. Codul administrativ al Republicii Moldova;
 3. Legea nr. 136/ 2017 „Cu privire la Guvern”;
 4. Legea nr. 98/2012 „Privind administrația publică centrală de specialitate”;
 5. Legea nr. 982/2000 „Privind accesul la informație”;
 6. Legea nr. 158/2008 „Cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public”;
 7. Legea nr. 25/2008 „ Privind codul de conduită a funcționarului public”;
 8. Legea nr.133/2016 „Privind declararea averii și a intereselor personale”;
 9. Legea nr. 133/2011 „Privind protecţia datelor cu caracter personal”;
 10. Legea nr. 181/2014 „Finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale”;
 11. Legea nr. 270/2018 „Privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar”;
 12. Legea nr. 239/2008 „Privind transparența în procesul decizional”;
 13. Hotărârea Guvernului nr. 1211/2010 „Cu privire la unitatea de informare şi comunicare cu mass-media a autorităţii administraţiei publice centrale”;
 14. Hotărârea Guvernului nr. 1231/2018 „Pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 Privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar”;
 15. Hotărârea Guvernului nr. 145/2021 „Cu privire la organizarea și funcționarea Ministerului Mediului”.