Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Invitație la licitație „Lucrări de înființare/reabilitare a pășunilor” (6 loturi – a câte un lot per localitate)”

 

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD, din numele beneficiarilor Proiectului de Reziliență Rurală, invită companiile interesate să prezinte oferte pentru participarea la licitația pentru: ,,Lucrări de înființare/reabilitare a pășunilor (6 loturi), conform specificaților.

 

Ofertanții eligibili pentru activitățile solicitate sunt întreprinderile orientate spre activitatea comercială create în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova, autonome din punct de vedere financiar, care dispun de conturi bancare, rentabilitate a capitalului, abilitate de a obține credite și venituri prin comercializarea bunurilor sau serviciilor. În cazul asocierilor în participație (Joint Venture (JV)), fiecare membru trebuie să îndeplinească criteriile legale de eligibilitate, dar toți membrii împreună (colectiv) trebuie să îndeplinească criteriile de calificare.

 

Cerințele minime de calificare și documentele care vor fi incluse în ofertă le găsiți accesând pagina: ucipifad.md/Achiziții/Bunuri, lucrări și servicii non-consultanță/Licitația 34/23 PRR

 

Participantul la licitație va pregăti un original și o copie a ofertei (documentelor) cu specificarea respectivă pe plic: “Originalul ofertei”, “Copia ofertei”.  Originalul documentelor și copia lor se sigilează în două plicuri separate cu inscripția “Original” și “Copia”, care împreună se vor sigila într-un plic suplimentar (comun). De asemenea, în plicul comun se va include, pe suport electronic (CD, stick USB, etc.), varianta electronică scanată a ofertei depuse. Varianta scanată inclusă pe suport electronic trebuie sa fie aceeași ca și oferta depusă în Original. În cazul apariției unor inexactități, grupul de lucru al  Autorității contractante se va conduce de original. Originalul și copia ofertei vor fi semnate de Ofertant sau reprezentantul împuternicit. Acest drept trebuie să fie confirmat prin delegația (procura) anexată la ofertă.

Toate paginile ofertei trebuie semnate și ștampilate de către Ofertant. Oferta participantului la licitație nu trebuie să conțină alte file, corectări, cu excepția filelor corectate, confirmate prin semnătură și ștampilă.

Contractantul va fi selectat prin metoda Licitației Naționale Competitive (LNC/NCB) în conformitate cu Manualul de Achiziții al IFAD disponibil la adresa: www.ifad.org/project-procurement. Înainte de atribuirea contractului, procedura LNC/NCB prevede realizarea unei analize și o verificare a calificărilor și a performanțelor anterioare ale ofertanților. Metodologia utilizată pentru evaluarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic care va fi utilizată de către UCIP IFAD la evaluarea ofertelor este: prețul minim evaluat care corespunde cerințelor licitației.

 

Această achiziție se bazează pe metoda de achiziție National Shopping, așa cum este prezentată în Manualul de achiziții al IFAD, care poate fi accesat prin intermediul site-ului IFAD la adresa www.ifad.org/project-procurement.

 

Întrebările cu privire la licitație pot fi transmise la adresa de email: procurement@ucipifad.md până la data de 4 septembrie 2023, ora 15:00. UCIP IFAD va răspunde la întrebările recepționate până la 6 septembrie 2023, ora 15:00.

 

Ofertele urmează a fi depuse în plicuri sigilate la sediul UCIP IFAD (Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 162, et. 13, bir. 1304) până la data de 7 septembrie 2023, ora 15:00. Toți ofertanții vor fi informați prin intermediul adresei de email despre deschidere a ofertelor.

 

Acte de licitație:

Cerere de Oferta (inclusiv Anexa A - Specificații tehnice și cerințe de performanță)

Anexa B - Formular de depunere

Anexa 1 - Proiect de execuție (per lot)

Anexa 2 - Lista cantităților (per lot)

Anexa 3 - Formular de ofertă financiară (per lot)

 

Anexele 1,2 și 3 la Cererea de Ofertă (RfQ) pot fi solicitate de către potențialii ofertanți, transmițând cererea de participare conform modelului de mai jos, la adresa procurement@ucipifad.md .

Modelul cererii de participare poate fi descărcat aici.

 

 

Attn: Liuba LIVĂDARI, Specialistă Procurări,

Ștefan cel Mare și Sfînt bd. 162, Chișinău, MD-2004

E-mail: procurement@ucipifad.md