Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Granturi pentru finanțarea loturilor demonstrative de diseminare a practicilor de gestionare a apei în cadrul exploatației agricole (tehnologii eficiente de irigare) în zonele rurale vulnerabile la schimbările climatice

 

Programul Îmbunătățirea Capacităților pentru Transformarea Zonei Rurale (TRTP), finanțat de Fondul Internațional pentru Dezvoltare și Adaptare Agricolă, are ca scop reducerea sărăciei și a emigrației din zonele rurale consolidarea rezilienței micilor fermieri la riscurile economice, de mediu și climatice și a asigura accesul acestora la piețe.

 

Aria de intervenție: TRTP are acoperire națională și este implementat în zonele rurale controlate de Guvernul Republicii Moldova (GRM), cu excepția entităților înregistrate la Chișinău și Bălți.

Numărul de granturi care urmează să fie acordate este de 10 granturi.

Grup țintă: mici fermieri orientați comercial care cultivă până la 10 hectare, înregistrați ca subiecți de activitate antreprenorială, sub orice formă juridică, în special femei și tineri fermieri, din zonele rurale vulnerabile din punct de vedere climatic.

DETALII privind criteriile de eligibilitate pentru solicitanții de finanțare și activitățile și cheltuielile eligibile, precum și neeligibile le găsiți accesând pagina UCIP IFAD, rubrica GRANTURI

 

Valoarea finanțării:

Valoarea maximă a grantului va acoperi 70% din cheltuielile eligibile, dar nu va depăși 7.500 USD.

Contribuția beneficiarului:

Beneficiarii vor cofinanța investiția cu cel puțin 30 % din valoarea cheltuielilor eligibile.

Notă: Solicitantul poate depune doar o singură ofertă comercială în cazul în care informația despre asortimentul producției și prețurile furnizorului de la care solicitantul  intenționează să procure echipamentul sunt plasate pe pagina web a Agenției de Intervenții și Plăți în Agricultura (AIPA) în Baza de Date cu Prețuri de Referință. În acest caz, prețurile din oferta furnizorului trebuie să fie identice cu cele indicate pe pagina web AIPA.

 

Notă: Toate serviciile acordate solicitanților de grant de către ACSA descrise în acest apel sunt GRATUITE pentru fermieri fiind achitate din sursele UCIP IFAD.

 

Procedura de solicitare și debursare a grantului (AICI)

 

Apelul de granturi va fi deschis începând cu data lansării și până la epuizarea resurselor financiare. UCIP IFAD va anunța despre data închiderii apelului de granturi prin plasarea informației corespunzătoare pe pagina web a UCIP IFAD în compartimentul dedicat apelului de granturi la următoarea adresă: http://www.ucipifad.md/granturi/

 

Datele de contact pentru depunerea cererilor și clarificări.

Cererea se depune la următoarea adresă: bd. Ștefan cel Mare și Sfint, nr. 162,  of. 1303, MD-2004, Chișinău, Republica Moldova.

Dacă este expediată în plic, acesta trebuie să conțină următoarele informații: numele apelului de propuneri; numele și adresa de contact a solicitantului, inclusiv numărul de telefon și adresa de e-mail.

Dacă este expediată prin e-mail, cererea se trimite la office@ucipifad.md și conține aceleași informații.

Pentru clarificări și detalii suplimentare, scrieți la UCIP IFAD la următoarea adresă de e-mail: office@ucipifad.md și  alexandru.belschi@ucipifad.md sau sunați la (022) 223075.