Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Noutăți

Published on: J, 06/13/2024 - 09:13

Pentru a identifica soluții viabile pentru sectorul energetic, Ministerul Mediului a organizat, la Chișinău, seminarul de inițiere a proiectului „Inițiativa globală în vederea îndeplinirii obiectivelor de eliminare a BPC (echipamente cu conținut de bifenili policlorurați) către anul 2025 și 2028 în cadrul Convenției de la Stockholm”. 

 

Română
Published on: M, 06/12/2024 - 17:12

Locuitorii satului Cotihana, din raionul Cahul, vor fi aprovizionați cu apă. În acest sens, cabinetul de miniștri a aprobat un proiect de Hotărâre ce prevede schimbul de teren din fondul silvic, cu suprafața de 0,7 ha, proprietatea publică a statului din administrarea Ministerului Mediului, amplasat în extravilanul sat. Cotihana, mun. Cahul, cu terenul proprietatea publică a unității administrativ-teritoriale de nivel întâi.

 

Română
Published on: M, 06/12/2024 - 17:07

În vederea realizării prevederilor Strategiei naționale de gestionare a deșeurilor, cabinetul de miniștri a aprobat un proiect de hotărâre cu privire la propunerea de transmitere din proprietatea orașelor Briceni, Ocnița, Edineț și Dondușeni, a unor terenuri în proprietatea statului.
Română
Published on: M, 06/12/2024 - 17:01

Astăzi, Guvernul a aprobat proiectul de hotărâre cu privire la organizarea și funcționarea Comisiei Naționale privind Schimbările Climatice. Acesta reglementează atribuțiile, drepturile și modul de organizare a Comisiei, precum și atribuțiile Secretariatului Comisiei și ale Grupurilor de lucru sectoriale.
 
Comisia va integra măsurile privind schimbările climatice în politicile de dezvoltare socio-economică și va facilita implementarea acțiunilor climatice.
Română
Published on: M, 06/12/2024 - 16:57

Existența unui mediu curat este esențială pentru respectarea drepturilor fundamentale ale omului, prevăzute de Constituția Republicii Moldova. Păstrarea calității aerului, apei, solului, florei și faunei în condițiile unei dezvoltări durabile este crucială.
Română
Published on: M, 06/11/2024 - 16:25

Ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, s-a întâlnit astăzi cu primarii din raionul Cahul. Una din principalele teme discutate a fost gestionarea corectă a deșeurilor de către cetățeni.
 
Ministrul Lazarencu a evidențiat eforturile comune ale primăriilor din Cahul, care au găsit soluții pentru ca toate localitățile să achite taxa pentru deșeuri sau taxa pentru salubrizare.
Română
Published on: M, 06/11/2024 - 13:22

Astăzi, Secretarul de Stat, Grigore Stratulat, a participat la conferința „Sustenabilitatea în industria textilă: Provocări și Oportunități”, unde a subliniat importanța gestionării durabile a deșeurilor textile și a identificat direcțiile de acțiune pentru atingerea obiectivelor propuse de Ministerul Mediului.

 

Română

Pagini

Subscribe to RSS - Noutăți