Noutăți

Published on: J, 09/28/2023 - 11:37

Noul Program de Operațiuni pentru Politici de Dezvoltare destinat Republicii Moldova, oferit de Banca Mondială, a fost discutat în cadrul unei întrevederi a Ministrei Mediului, Iordanca-Rodica Iordanov, cu o delegație a Băncii Mondiale, condusă de Stefano Curto. Discuțiile s-au axat pe atenuarea impactului crizei refugiaților, ecologizarea industriei și schimbări climatice.

 

Română
Published on: J, 09/28/2023 - 09:50

În perioada 20 – 27 septembrie un grup de instructori de la Academia Deutsche Welle, Germania, a desfășurat două ateliere de instruire pentru angajați ai Ministerului Mediului și ai instituțiilor din subordine în domeniul comunicării, cu genericul: „Interviul și declarația de presă”. Specialiștii din sistemul instituțiilor de mediu au audiat expuneri teoretice și au făcut exerciții practice cu privire la acordarea de interviuri și declarații reprezentanților mass-media.

 

Română
Published on: M, 09/27/2023 - 15:36

Prioritățile Ministerului Mediului pe termen mediu, precum și aspecte legate de potențialele reformele ce țin de Legea privind acțiunile climatice și înființarea Comisiei naționale privind climă și schimbări climatice au fost discutate în cadrul unei întrevederi a Ministrei Mediului, Iordanca-Rodica Iordanov, cu reprezentanții unei Misiuni a Fondului Monetar Internațional (FMI) care se află în Republica Moldova într-o vizită de evaluare.

 

Română
Published on: L, 09/25/2023 - 16:56

Ministerul Mediului cu suportul proiectului „Sprijinirea autorităților din Republica Moldova în managementul durabil al fluviului Nistru”, finanțat de Suedia, implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare din Moldova, Vă invită să participați la consultările publice privind elaborarea Planului de gestionare a districtului bazinului hidrografic Nistru, ciclul II (2024-2029).

 

Română
Published on: V, 09/22/2023 - 15:15

Ministerul Mediului a desfășurat evenimentul cu genericul „Eficientizarea mobilității, căi de decarbonizare”. El a cuprins trei paneluri, intitulate: „Politica Guvernului pentru Mobilitate”, „Abordări pentru urbe” și „Experiența proiectelor realizate privind mobilitatea urbană”.

 

Română
Published on: M, 09/20/2023 - 16:32

La Bruxelles, Belgia, a avut loc cea de-a 5-a Reuniune Regională anuală a Programului Uniunea Europeană pentru Mediu – Economia Verde (EU4Environment – Green Economy). Obiectivul din acest an al reuniunii a fost ca participanții să facă un bilanț al implementării Programului și să se prezinte realizările cheie, să contribuie la revizuirea planurilor de lucru naționale și regionale pentru perioada rămasă, și să prezinte reflecții asupra priorităților naționale și asupra durabilității activităților dincolo de Programul EU4Environment.

Română
Published on: M, 09/20/2023 - 15:31

Ministerul Mediului organizează evenimentul cu genericul „Eficientizarea mobilității, căi de decarbonizare”. Manifestarea se va desfășura în format mixt, cu prezență fizică și online, vineri, 22 septembrie, de la ora 09:00, la sediul Ministerului Mediului. Participanții la întrunire vor aborda mai multe teme de interes general: prioritățile și politicile promovate de către Ministerul Mediului, promovarea transportului public și a altor mijloace de transport alternativ, asigurarea mobilității urbane durabile și altele.

Română
Published on: M, 09/20/2023 - 15:12

La sediul Misiunii OSCE din orașul Tiraspol a avut loc ședința grupurilor de lucru pentru economie. În cadrul acesteia, experți de pe ambele maluri ale Nistrului au efectuat un schimb de opinii privind aplicarea și achitarea taxei pentru poluarea mediului de către agenții economici din stânga Nistrului și mecanismul achitării taxelor vamale la importul și exportul mărfurilor, măsură ce are drept scop integrarea treptată a subiecților economici din regiune în câmpul legal și fiscal național.

Română
Published on: M, 09/20/2023 - 12:15

Guvernul a aprobat Regulamentul privind monitorizarea radiologică a materialelor metalice reciclabile pe întregul ciclu de colectare, comercializare și procesare. Regulamentul va contribui la reducerea riscului de trafic ilicit cu materiale radioactive și la diminuarea riscului sporit de expunere a lucrătorilor, populației și a mediului la radiațiile ionizante.

 

Română
Published on: M, 09/20/2023 - 12:13

Guvernul a aprobat proiectul de Lege cu privire la  modificarea unor acte normative, în concordanță cu cadrul normativ în vigoare, urmare a modificărilor efectuate la Legea privind evaluarea impactului asupra mediului și Legea privind evaluarea strategică de mediu. Modificările vizează asigurarea protecției mediului și a sănătății umane, prin evaluarea încă la o etapă timpurie a potențialului impact semnificativ generat de activitățile economice, respectiv prevenirea și minimizarea acestuia asupra componentelor de mediu.

Română

Pagini

Subscribe to RSS - Noutăți