Guvernul Republicii Moldova

Ministerul Mediului

Transparenţa în procesul decizional

Transparenţa decizională constituie unul din elementele de bază ale bunei guvernări, care introduce principii şi proceduri noi în activitatea autorităţilor publice centrale şi locale în vederea informării în mod deschis şi explicit a cetăţenilor, societăţii civile şi altor părţi interesate,   despre  activitatea autorităţii precum şi consultarea acestora în procesul de elaborare şi de adoptare a deciziilor.

Acum suntem la etapa când atât autorităţile publice, cât şi cetăţenii, societatea civilă, mediul de afaceri trebuie să deprindă metodele de cooperare eficientă în procesul de elaborare a unor decizii pozitive, eficace şi realiste. În această situaţie, autorităţile publice trebuie să faciliteze accesul tuturor factorilor interesaţi la procesul de luare a deciziilor şi să consulte proiectele de decizii cu toate părţile afectate de un proiect sau altul. Astfel, prin asigurarea transparenţei în procesul decizional va creşte calitatea deciziilor elaborate şi aprobate şi va spori responsabilitatea autorităţilor publice  faţă de cetăţeni.

Pe de altă parte, cetăţenii, societatea civilă şi mediul de afaceri trebuie să conştientizeze importanţa participării lor în elaborarea proiectelor de decizii ce ar putea să le afecteze interesele şi să participe activ prin formularea unor recomandări pentru aceste proiecte. Doar în aceste condiţii se va reuşi consolidarea parteneriatului dintre societate şi autorităţile publice în scopul eficientizării actului de guvernare.

În acest context, Ministerul Mediului cheamă societatea civilă, cetăţenii de rând, mediul de afaceri să participe activ în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor în domeniul protecţiei mediului înconjurător.